Posted in Dịch

[Phỏng vấn] Yonezu Kenshi & Horikoshi Kohei – Peace Sign

Bản gốc

Bản Eng

Dịch: Domi. Làm ơn không reup.

Để kỷ niệm ngày ra mắt CD Peace Sign (21 tháng sáu), opening 1 của My Hero Academia season 2, chúng tôi đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa tác giả manga Kohei Horikoshi và tác giả ca khúc chủ đề Yonezu Kenshi.

Continue reading “[Phỏng vấn] Yonezu Kenshi & Horikoshi Kohei – Peace Sign”