About

Xin chào cả nhà, mình là Maowh, gọi là Đậu hay Khoai gì cũng được. Mình đu bám nhiều fandom lắm nhưng có hai chiếc thuyền mình sẽ theo tới tận cùng thế giới là Stucky và TodoIzu, nhắc đến thuyền khác hai chiếc này là mình cắn đấy :”< Mình muốn tập dịch và tập biên tập nhưng quá lười. Và lúc nào mình cũng cần beta reader hết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.